Komu pomáháme …

Životní podmínky opuštěných a nechtěných koček, které tráví většinu svého života v útulcích či depozitech, jsou často velmi nevyhovující. Útulky bývají přeplněné a na péči o kočky se jim nedostává peněz, krmiva ani veterinární péče. I samotné umisťování koček do nových domovů je velmi zdlouhavé a problematické, a najít novou rodinu se podaří jen malému procentu z nich.

Cílem Nadačního fondu KOČKA V NOUZI je tyto životní podmínky opuštěných koček systematicky zlepšovat. Pomáháme útulkům a depozitům zajistit dostatek finančních a materiálních prostředků, odpovídajícího krmiva a veterinární péče. Za pomoci sociálních sítí, veřejných akcí a médií hledáme pro tyto kočky nové domovy. V neposlední řadě chceme posílit osvětu v samotné prevenci týkající se kastrací toulavých koček v nejhůře postižených lokalitách.

Projekt Nadačního fondu KOČKA V NOUZI navazuje na úspěšný projekt Nadačního fondu PES V NOUZI, který byl založen v roce 2009 a již téměř 10 let pomáhá opuštěným psům a organizacím, které o opuštěné psy pečují.

Výroční zpráva 2022 KVN

Výroční zpráva 2021 KVN

Rozvaha a Výkaz zisku a ztráty za rok 2020

Rozvaha ve zkráceném rozsahu TAX a Výkaz zisku a ztráty ve zkráceném rozsahu za rok 2019